โรงเรียนวัดพิชัยญาติ


บุคลากร :: กลุ่มงานบริหารวิชาการ


ชื่อ-สกุล : นางสาวประภาศรี ชัยวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0898824212
E-Mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 0883400923
E-Mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรชนก ตรีพรม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : -

 

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

32 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา2 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600

E-mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th  phone : 02 437 3768

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.watpichaiyatschool.ac.th
Design bywebkroox.com