โรงเรียนวัดพิชัยญาติ


บุคลากร :: กลุ่มงานบริหารงานบุคคล


ชื่อ-สกุล : นางสาวขวัญจิตร นันทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th

ชื่อ-สกุล : นายพงษ์ศักดิ์ อบอุ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th

 

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

32 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา2 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600

E-mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th  phone : 02 437 3768

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.watpichaiyatschool.ac.th
Design bywebkroox.com