โรงเรียนวัดพิชัยญาติ


บุคลากร :: กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ชื่อ-สกุล : นายสุภาพ หมั่นงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 024373768
E-Mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th

ชื่อ-สกุล : นางสาวชลธิชา วุฒิพงศ์ปรีชา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะของงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ : 0917593607
E-Mail : tay_com19@hotmail.com

 

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ

32 ซ.สมเด็จเจ้าพระยา2 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. 10600

E-mail : watpichaiyatschool@hotmail.co.th  phone : 02 437 3768

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Bywww.watpichaiyatschool.ac.th
Design bywebkroox.com