ฝ่ายบริหาร :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ดร.บุญใจ ชะเอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัยญาติ
ฝ่ายบริหาร
โทร:024373768 watpichaiyatschool@hotmail.co.th


ดร.บุญใจ ชะเอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัยญาติ
ฝ่ายบริหาร
โทร:024373768 watpichaiyatschool@hotmail.co.th


ดร.บุญใจ ชะเอม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัยญาติ
ฝ่ายบริหาร
โทร:024373768 watpichaiyatschool@hotmail.co.thข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง