ลูกจ้างบริษัทเอกชน :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายบุญเชิด กว้างขวาง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
โทร:0935016592 -


นางสาวสุกัญญา แซ่อุย
พนักงานรักษาความสะอาด
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
โทร:024373768 -


นายธวัชชัย พรหมสถิตย์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
โทร:0972407516 -


นายบุญเชิด กว้างขวาง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
โทร:0935016592 -


นางสาวสุกัญญา แซ่อุย
พนักงานรักษาความสะอาด
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
โทร:024373768 -


นายธวัชชัย พรหมสถิตย์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
โทร:0972407516 -


นายบุญเชิด กว้างขวาง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
โทร:0935016592 -


นางสาวสุกัญญา แซ่อุย
พนักงานรักษาความสะอาด
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
โทร:024373768 -


นายธวัชชัย พรหมสถิตย์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
โทร:0972407516 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง