ข้าราชการสามัญกรุงเทพมหานคร :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นางสาวอารยา ดิษฐโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข้าราชการสามัญกรุงเทพมหานคร
โทร:024373768 xx


นางสาวอารยา ดิษฐโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข้าราชการสามัญกรุงเทพมหานคร
โทร:024373768 xx


นางสาวอารยา ดิษฐโชติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข้าราชการสามัญกรุงเทพมหานคร
โทร:024373768 xxข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง