การบริหารงานบุคคล :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายพงษ์ศักดิ์ อบอุ่น
ครู ค.ศ.1
การบริหารงานบุคคล
โทร:024373768 ff


นายธันวารักษ์ คงสุข
ครูผู้ช่วย
การบริหารงานบุคคล
โทร:024373768 -


นายพงษ์ศักดิ์ อบอุ่น
ครู ค.ศ.1
การบริหารงานบุคคล
โทร:024373768 ff


นายธันวารักษ์ คงสุข
ครูผู้ช่วย
การบริหารงานบุคคล
โทร:024373768 -


นายพงษ์ศักดิ์ อบอุ่น
ครู ค.ศ.1
การบริหารงานบุคคล
โทร:024373768 ff


นายธันวารักษ์ คงสุข
ครูผู้ช่วย
การบริหารงานบุคคล
โทร:024373768 -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง