การบริหารทั่วไป :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายสุภาพ หมั่นงาม
ครู คศ.3
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 cc


นางสาววิไลพร แก้วบรม
ครูผู้ช่วย
การบริหารทั่วไป
โทร:0803705917 wilaipon251038@gmail.com


นายสุภาพ หมั่นงาม
ครู คศ.3
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 cc


นางสาววิไลพร แก้วบรม
ครูผู้ช่วย
การบริหารทั่วไป
โทร:0803705917 wilaipon251038@gmail.com


นายสุภาพ หมั่นงาม
ครู คศ.3
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 cc


นางสาววิไลพร แก้วบรม
ครูผู้ช่วย
การบริหารทั่วไป
โทร:0803705917 wilaipon251038@gmail.comข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง