การบริหารทั่วไป :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายสุภาพ หมั่นงาม
ครู คศ.3
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 cc


นางสาวชลธิชา วุฒิพงศ์ปรีชา
ครู คศ.1
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 taycom19@gmail.com


นางสาววิไลพร แก้วบรม
ครูผู้ช่วย
การบริหารทั่วไป
โทร:0803705917 wilaipon251038@gmail.com


นายสุภาพ หมั่นงาม
ครู คศ.3
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 cc


นางสาวชลธิชา วุฒิพงศ์ปรีชา
ครู คศ.1
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 taycom19@gmail.com


นางสาววิไลพร แก้วบรม
ครูผู้ช่วย
การบริหารทั่วไป
โทร:0803705917 wilaipon251038@gmail.com


นายสุภาพ หมั่นงาม
ครู คศ.3
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 cc


นางสาวชลธิชา วุฒิพงศ์ปรีชา
ครู คศ.1
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 taycom19@gmail.com


นางสาววิไลพร แก้วบรม
ครูผู้ช่วย
การบริหารทั่วไป
โทร:0803705917 wilaipon251038@gmail.com


นางภัทรอาภา ใจตรอง
พี่เลี้ยงเด็ก
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางสาวดัชนีย์ แก้วพวง
พี่เลี้ยงเด็ก
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางบุญมี ดอนแก้ว
พนักงานสถานที่
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางสาวอารยา ดิษฐโชติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางภัทรอาภา ใจตรอง
พี่เลี้ยงเด็ก
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางสาวดัชนีย์ แก้วพวง
พี่เลี้ยงเด็ก
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางบุญมี ดอนแก้ว
พนักงานสถานที่
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางสาวอารยา ดิษฐโชติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางภัทรอาภา ใจตรอง
พี่เลี้ยงเด็ก
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางสาวดัชนีย์ แก้วพวง
พี่เลี้ยงเด็ก
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางบุญมี ดอนแก้ว
พนักงานสถานที่
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xx


นางสาวอารยา ดิษฐโชติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
การบริหารทั่วไป
โทร:024373768 xxข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง