ช่องทางรับฟังความคิดเห็น โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 32 ถ. สมเด็จเจ้าพระยา แขวง สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 024373768 Fax. admin@watpichaiyatschool.ac.th
Email : admin@watpichaiyatschool.ac.th
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง