รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การประกาศผลสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบ 24 คน ซึ่งดำเนินการประเมินความสามารถของผู้เรียน

จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย พบว่า

ผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.77 โดยคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

ชื่อไฟล์ : 1651304808_S__4169758.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง