รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การประกาศผลสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบ 8 คน ซึ่งดำเนินการประเมินความสามารถของผู้เรียน
จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ การอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง พบว่าผลการประเมินทั้ง 2 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.50
โดยคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

ชื่อไฟล์ : 1651304993_RT ป1 ปี 2564.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง