อบรมหลักการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

13 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนคณะครูโรงเรียนวัดพิชัยญาติ อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ การจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ชื่อไฟล์ : 1652413700_BA28BC9B-732F-4CB5-BCB5-17A88FA7E10E.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1652413700_1400B83D-CA6A-407E-95AB-3404E3EDFBAF.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1652413700_A0D10524-CE2D-4C36-ADC9-4A5E3E3EBBD7.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1652422288_7AEF828A-779C-4313-A4B8-A8F688A8DE3C.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง