19 พ.ค. 2565 คณะเจ้าหน้าที่จากเขตคลองสานเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพิชัยญาติ :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

นายวุฒิชัย เขื้อมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร นาคเกตุ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ด้านการบริหารงานอาหารเช้า อาหารกลางวันในโรงเรียน

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตรวจสภาพแวดล้อมอาคารเรียนและสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน

พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดพิชัยญาติ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์ : 1652970136_AC2AFB46-4A01-4CAB-9104-87469AB86588.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง