ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6 :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

21 มิ.ย. 65 โรงเรียนวัดพิชัยญาติเข้าร่วมการประกวดโครงงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

???????? ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ประเภทโครงงานทดลอง เรื่อง เปรียบเทียบปริมาณกระแสไฟฟ้าในผลไม้ 3 ชนิด
 &
???????? ได้อันดับ 3 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ปี.1-3 ประเภทโครงงานสำรวจ เรื่อง เมนูอาหารกลางวันที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่นชอบ
ชื่อไฟล์ : 1656130437_C1DA415D-092E-469D-B59A-C27BE4D5DDBC.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_915B378F-1CDD-477A-98DE-69AB66704873.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_C63D940C-951A-4B81-B735-D53C6C43D762.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_FAD98418-AC1D-48C0-9E02-6CCA5A9B7075.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_2934678D-1585-448E-A8F4-4619F4C9B416.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_37C302A8-B714-4E60-A7D2-809C7A9F65AB.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_8F4A88A5-8D6F-41E1-AFB1-753CC17A1EDF.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_880B96A1-677A-471A-BE70-A5A3DFB99C68.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_00CDF990-1529-4390-9899-9D7283AA1F98.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_DAB0EFA7-6BE8-4893-B4F7-3F55954E0ACD.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_89D9683A-1F25-40AF-8DAB-DBA210AFE3BA.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1656130437_58460AF1-F151-46C8-B12E-30D052A692D0.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง