ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักงานเขตคลองสาน กทม. :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักงานเขตคลองสาน กทม.

ชื่อไฟล์ : 1680141991_S__4554768.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680141991_S__4554770.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680141991_S__4554771.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680141991_S__4554772.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1680141991_S__4554773.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง