รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

  • รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ
    โรงเรียนวัดพิชัยญาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
    เผยแพร่วันที่111 : 20 เม.ย. 2566 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 145

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง
ตามโครงการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการในโรงเรียนวัดพิชัยญาติ

คุณสมบัติ วุฒิ ปวส. จ้าง 1 พฤษภาคมถึง 30 กันยายน 2566 เงินเดือน 16,200 บาท

ทำงานในโรงเรียนด้านงานสารบัญและงานธุรการทั่วไปเช่นการรับส่งหนังสือการจัดเตรียมเอกสารการประชุมการจัดทำสถิติรายงานผลการปฎิบัติงานและงานการบริการเช่นการให้บริการจัดทำเอกสารให้แก่บุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อกับโรงเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา
-สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล(ถ้ามี)
ชื่อไฟล์ : 1681973842_25AF790B-11C0-47D7-B083-3D3D86579AC2.png file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681976779_ใบสมัครธุรการโรงเรียน.docx file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง