พร้อมเปิดเรียนปีการศึกษา 2566 :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ พร้อมเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 
โดยมีท่าน ว่าที่ร้อยตรี สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสาน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเกี่ยวกับความพร้อมของห้องเรียน โรงอาหารและอื่นๆ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยญาติ ดร.บุญใจ ชะเอม ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ชื่อไฟล์ : 1684560591_1C13D7EA-F6B1-4655-AC77-97722A74FD67.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560591_5321CD54-4FA4-42E6-9C3D-5A22DFEF57F6.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560591_AD02648C-AD9E-43FD-832E-A85150AE7892.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560591_476E9734-BD7C-4B7D-9A99-0ADFC8AE06BD.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560591_E61DE2F4-4739-4C86-A9EA-6DA63591DD6A.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560591_5B663DA6-D2C6-471B-AB41-5489D606FA7E.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560591_D3A8BA36-4253-4A53-9F85-1B4987628926.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560591_A958EA26-E596-42EA-A220-0285C63F7933.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560591_D3907FB3-0DE4-44CB-B258-B0D279C5017E.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560591_953EFEAB-66F3-479F-AF96-94137A3499C8.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560592_D641D40B-5BFD-412C-8617-DC6FD9FB7F4A.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560592_5D99C0D8-4DD6-48F2-84E9-BC5466FB5966.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560592_4B33E549-E1DE-4065-8035-026148D263CE.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1684560592_FDE177CC-1DD8-41BE-929E-1D3367CAFBB5.jpeg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง