เปิดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2567 :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2567  โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เปิดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา  (ชั้นอนุบาล 1 อายุไม่ตำ่กว่า 3 ปี บริบูรณ์)

ชื่อไฟล์ : 1692238008_S__45957122.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692238008_S__45957123.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692238008_S__45957124.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692238008_S__45957125.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง