ลูกจ้างประจำ :: โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนวัดพิชัยญาติ สำนักเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

-ว่าง-
พี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจำ
โทร:0 xx


นางสาวดัชนีย์ แก้วพวง
พี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจำ
โทร:024373768 xx


นางบุญมี ดอนแก้ว
พนักงานสถานที่
ลูกจ้างประจำ
โทร:024373768 xx


-ว่าง-
พี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจำ
โทร:0 xx


นางสาวดัชนีย์ แก้วพวง
พี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจำ
โทร:024373768 xx


นางบุญมี ดอนแก้ว
พนักงานสถานที่
ลูกจ้างประจำ
โทร:024373768 xx


-ว่าง-
พี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจำ
โทร:0 xx


นางสาวดัชนีย์ แก้วพวง
พี่เลี้ยง
ลูกจ้างประจำ
โทร:024373768 xx


นางบุญมี ดอนแก้ว
พนักงานสถานที่
ลูกจ้างประจำ
โทร:024373768 xxข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง